Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2013

thoughtsmarry
7512 6e6c
Reposted byEllaElla EllaElla
thoughtsmarry
thoughtsmarry
I nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle...
— Happysad
Reposted fromkryczka kryczka viamemequeen memequeen
thoughtsmarry
Nie warto podawać adresu swojego soup'a. Może się okazać, że ludzie zaczną mieć pretensje do tego, co czujesz.  
Reposted fromcontrolled controlled viamemequeen memequeen
thoughtsmarry
  Nigdy naprawdę nie zrozumie się człowieka, dopóki nie spojrzy się na sprawy z jego punktu widzenia (...) dopóki nie wejdzie się w jego skórę, nie pochodzi się w jego skórze po świecie.
— Nelle Harper Lee
Reposted fromIriss Iriss viamissmiserable missmiserable
thoughtsmarry
Reposted fromcouples couples
thoughtsmarry
4559 c21f
Reposted fromnexxt nexxt viayourheartbeat yourheartbeat
thoughtsmarry
8567 f124
Reposted fromshazzz shazzz viaedgith edgith
thoughtsmarry
Reposted fromcouples couples
thoughtsmarry

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viamissmiserable missmiserable
thoughtsmarry
Kolejna przepłakana noc.
Już nie mam siły.
Nie wiem co mam robić.
Ta  s a m o t n o ś ć  zabija każdego dnia,każdej nocy jakąś cząstkę mnie..
— niewartozyctylkodlasiebie.soup.io

February 08 2013

thoughtsmarry
5120 e47e
Niekoniecznie być silnym, ale tak się czuć!
Reposted fromspacedream spacedream viazouza zouza
thoughtsmarry
2943 c5a2

February 06 2013

thoughtsmarry
thoughtsmarry
thoughtsmarry
Bo ja spadam, ja spadam dla Ciebie ...
— Seabird - "Falling for you"
Reposted fromriseme riseme viawherehaveyoubeen wherehaveyoubeen
thoughtsmarry
Nie chcę żebyś był idealny, chcę żebyś był mój
Reposted fromlaluna laluna viawherehaveyoubeen wherehaveyoubeen
thoughtsmarry
  Z sa­mot­nych wie­czorów lu­bię najbardziej kiedy po­duszka pachnie Tobą...
— Iriss
Reposted fromIriss Iriss viawherehaveyoubeen wherehaveyoubeen
thoughtsmarry
Nie boimy się wejść w związki. Boimy się uzależnienia od drugiej osoby. Umieramy ze strachu, że jedno słowo czy gest może nas doszczętnie zniszczyć.
thoughtsmarry
Jesteś silny, a ja chcę być twoją największą słabością.
Reposted fromwstan wstan viawherehaveyoubeen wherehaveyoubeen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl