Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2013

thoughtsmarry
W tej chwili jest 6.502.867.120 ludzi na świecie. Mniej więcej. Ale czasami potrzebujesz tylko jednej z nich. Na dobre i na złe.
— Pogoda na miłość
Reposted fromfairyland fairyland viamojito mojito
thoughtsmarry
3112 1dce
Reposted fromcalifornia california
thoughtsmarry
3258 c4df
Reposted fromcalifornia california
thoughtsmarry
5503 4665
Reposted fromcalifornia california
thoughtsmarry
Jestem samolubna dziwka. Nie chcialam tego... przepraszam,
 lecz wy mnie do tego zmusiliscie. Tak to juz jest i nie zmienicie tego :D
thoughtsmarry
7787 58e2
Reposted frommissmiserable missmiserable

May 02 2013

thoughtsmarry
Co Cię nie zabije, to Cię wkurwi. No ale w końcu wkurwiona kobieta może więcej.
— bring it on.
Reposted frombreakaway breakaway viamissmiserable missmiserable
thoughtsmarry
Chciałabym w wieku 75ciu lat usiąść na ganku z jakimś starszym panem i z czystym sercem powiedzieć: Wygraliśmy wszystko. 
— z serii : najskrytsze marzenia.
Reposted fromsognito sognito viaedgith edgith
thoughtsmarry
5887 db24 500

I want to fly, Can you take me far away?

Reposted fromspontaneous spontaneous viaedgith edgith
thoughtsmarry
6035 24f0
Reposted fromunr-eal unr-eal viauseheart useheart
thoughtsmarry
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viauseheart useheart
thoughtsmarry
1642 8298 500
HAHAHA
Reposted fromsilarek silarek viahimym himym
thoughtsmarry
Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo.Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie, a jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna. 
Przykro mi.
Reposted fromExfeletes Exfeletes viahimym himym
thoughtsmarry
3714 8fed
Reposted fromhimym himym
thoughtsmarry
3140 e875
Barney&Robin
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viahimym himym
thoughtsmarryReposted fromjaneausten janeausten viamemequeen memequeen
thoughtsmarry
To bardzo dziwna rzecz. Tak samo jak ty, ja też chciałbym całkiem zapomnieć o różnych rzeczach. Ale im bardziej staram się zapomnieć, tym więcej sobie przypominam.
Wiesz, jak to jest, że im bardziej człowiek chce zasnąć, tym bardziej czuje się rozbudzony. Tu jest tak samo. Sam nie bardzo wiem, dlaczego tak się dzieje. Przypominam sobie nawet rzeczy, których nie powinienem pamiętać. Moje wspomnienia są tak wyraźne, że wręcz się czasem niepokoję, czy starczy mi miejsca na zapamiętanie dalszego życia, skoro tak dobrze pamiętam przeszłość. To prawdziwy problem.
— Haruki Murakami "Zniknięcie słonia"
Reposted fromlobotomy lobotomy viamemequeen memequeen
thoughtsmarry
Trudno jest czekać na coś, co może nigdy nie nastąpić, ale jeszcze trudniej jest zrezygnować, bo wiesz, że to wszystko czego pragniesz .
thoughtsmarry
thoughtsmarry
Potem odkryłem, że obojętność mniej boli.
— Dr. House
Reposted frommikey mikey viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl